Welkom bij DM Vastgoedexpert

Een beëdigd vastgoedexpert met jaren ervaring in de vastgoedsector

Over ons

Enkele woorden over ons


Voor alle waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen, bouwexpertises, successieplanningen en voor elk advies kan u altijd bij ons terecht.

  • Missie - De beste qualiteit leveren
  • Skills - Snelle en goede resultaten
  • Klanten - Tevreden klanten door onze ervaring

Ons team


onze diensten


DM Vastgoedexpert staat u 7/7 bij wanneer u schade hebt geleden, veroorzaakt door verscheidene factoren. In het expertise proces sturen wij dan op een snelle en minnelijke regeling aan, waarbij de geleden schade door ons wordt vastgesteld, of waarbij wij een tegen expertise maken indien u niet akkoord bent met het ontvangen expertiseverslag. Ons doel is voor u een correcte vergoeding te verkrijgen.

Waardebepalingen

Een correcte en uitgebreide waardebepaling met een deskundig verslag van uw eigendom.

Plaatsbeschrijvingen

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving van uw eigendom, voor verhuringen en dergelijke.

Expertises

Huurschade, bouwschade, waterschade, brandschade,..

Successieplanning

Wat kan je ondernemen om de successierechten te beperken?

Enkele referenties


onze diensten


DM Vastgoedexpert staat u 7/7 bij wanneer u schade hebt geleden, veroorzaakt door verscheidene factoren. In het expertise proces sturen wij dan op een snelle en minnelijke regeling aan, waarbij de geleden schade door ons wordt vastgesteld, of waarbij wij een tegen expertise maken indien u niet akkoord bent met het ontvangen expertiseverslag. Ons doel is voor u een correcte vergoeding te verkrijgen.
Klanten komen bij ons terecht voor een specifieke, onafhankelijke en onpartijdige waardebepaling van hun onroerend goed.

Wij bestuderen uw onroerend goed, bekijken het vanuit alle standpunten en informeren u over de actuele waarde, rekening gehouden met de waarde op de vastgoedmarkt en alle voor- en nadelen van het onroerend goed.

Een grondige schatting die uw goed op een objectieve manier in de vastgoedmarkt plaatst, is daarom onontbeerlijk. Wij zijn opgeleid om tijdig de evoluties in de vastgoedmarkt te doorzien. Evoluties waar wij u als cliënt optimaal van laten profiteren of juist maximaal tegen beschermen. Deze kennis is dan ook onontbeerlijk voor een correcte schatting van uw onroerend goed. Wij zijn altijd up-to-date met de nieuwe wetgevingen, trends,..

Wij bepalen de venale waade, maar ook schatten wij de vrijwillige openbare verkoopwaarde, de gedwongen openbare verkoopwaarde alsook de verhuurwaarde. De venale waarde of onderhandse verkoopwaarde is de waarde die iedere redelijke persoon wil betalen voor dat onroerend goed als het (met voldoende en goede publiciteit) op de vastgoedmarkt wordt aangeboden.

Na de waardebepaling leveren wij een deskundig verslag af dat is gebaseerd op economische en technische overwegingen. Buiten de actuele waarde van het goed bevat het verslag ook de algemene beschrijving, de foto's, de plannen, de manier waarop het is gebouwd, de kwaliteit van de constructies, de stedenbouwkundige aspecten van het pand en de waardebepalende voor- en nadelen van het onroerend goed.


Wij treden op voor banken, de overheid, bedrijven en particulieren.
Enkele voorbeelden:

De kredietinstelling voor de goedkeuring van een krediet   |   De verkoper/koper bij de verkoop of bij de onderhandelingen bij de verkoop   |   De verzekering voor schadegevallen, een brandpolis of dergelijke   |   Erfgenamen bij verkoop van een onroerend goed of onderlinge verdeling ervan   |   Bij echtscheiding voor de onderlinge verdeling van het onroerend goed tussen de partners of voor verkoop   |   Ouders die correct willen schenken of verdelen onder de kinderen   |   De rechter bij verkoop van een onroerend goed met een bewindvoerder, een curator,..   |   De bevoegde overheid bij onteigening van een onroerend goed   |   De notaris voor de successieaangifte of advies naar hun cliënten | De boekhouder/fiscalist voor belastingsoptimalisatie, inbreng in vennootschap, vruchtgebruik, huurwaarde,..   |   Aannemers, projectontwikkelaars, bedrijven en iedereen die de correcte actuele waarde wil kennen van zijn onroerend goed om welke reden dan ook
Er bestaan 2 soorten plaatsbeschrijvingen;
- Plaatsbeschrijving bij een huurovereenkomst
- Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken

Plaatsbeschrijving bij een huurovereenkomst

De nieuwe huurwetgeving van 18 mei 2007 bepaalt dat het opstellen van een omstandige plaatsbeschrijving verplicht is bij elke huurovereenkomst, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Alle contractuele bepalingen welke in strijd zijn met het artikel 1730 zijn nietig. Deze omstandige plaatsbeschrijving dient toegevoegd te worden, als bijlage, bij de registratie van het huurcontract. De kosten voor het opstellen van de plaatsbeschrijving worden door verhuurder en huurder elk voor 50% gedragen, tenzij anders vermeld in het huurcontract.

Deze plaatsbeschrijving beschrijft de toestand van alle kamers van een pand bij aanvang van de huurovereenkomst. Hiervoor wordt een zéér gedetailleerd verslag opgemaakt, inclusief foto's. Aan het einde van de huurovereenkomst moet de huurder het pand in dezelfde staat terug bezorgen. Uitgezonderd door wat van door overmacht of ouderdom is beschadigd of teniet gegaan. Via deze gedetailleerde plaatsbeschrijving kan de eventuele huurschade op het einde van de huur bepaald worden. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op de rechtbank.

De plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur moet worden opgemaakt binnen de 15 dagen voor een huurperiode van minder dan één jaar, binnen de maand voor een huurperiode meer dan één jaar. De plaatsbeschrijving bij het einde van de huur moet worden opgemaakt tussen de datum dat de huurder zijn meubelen verwijderd en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde lokalen te betrekken tot de allerlaatste dag.

Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken

Het doel van dergelijke plaatsbeschrijvingen is vast te stellen of er enige schade is aan een eigendom voor er werken aanvangen. Aannemers van bouw- of afbraakwerken en dergelijke zijn veelal verplicht zo'n plaatsbeschrijving te laten opmaken, want als er door hun werken schade aan de omliggende constructies optreedt, worden zij verantwoordelijk gesteld. Na de werken wordt er opnieuw een plaatsbeschrijving gemaakt en dit wordt vergeleken met de basisplaatsbeschrijving, aan de hand hiervan wordt eventuele schade vastgesteld.
3 soorten expertises;
- Huurschade
- Brand- en waterschade
- Bouwschade

Huurschade

Als er na de staat van vergelijking verschillen blijken te zijn met de basisplaatsbeschrijving dient de schade begroot te worden op basis van een correcte analyse. Uitgezonderd door wat van door overmacht of ouderdom is beschadigd of teniet gegaan.

Brand- en waterschade

Wanneer u schade lijdt door brand- en/of waterschade staan wij u persoonlijk bij met raad en daad voor de rechtmatige vergoeding van de verzekeringsmaatschappij te bekomen.

Bouwschade

Als er na de staat van vergelijking verschillen blijken te zijn met de basisplaatsbeschrijving dient de schade begroot te worden op basis van een correcte analyse. De bouwschade is immers niet altijd visueel en onmiddellijk zichtbaar en kan soms pas een tijdje na het eindigen van de werken tot uiting komen. Na een grondig onderzoek kan de oorzaak van de schade achterhaald worden en kan de kostenraming opgesteld worden.
ONDER CONSTRUCTIE
Onze experten geven u graag wat advies, deze dienst is vrijblijvend en gratis.

Onze klanten reacties


contacteer ons vrijblijvend


Terbiest 128, 3800 SINT-TRUIDEN | info@dm-vastgoedexpert.be
0492 77 57 47